Samtykke til bruk av skolefoto

Elever må samtykke til bildebruk dersom det skal brukes i Vikens systemer. 

Du står fritt til å benytte dette bildet til det du måtte ønske, men dersom du velger å laste opp bildet i en av Vikens tjenester har du tillatt (indirekte samtykket til) bruk av dette bildet for den enkelte tjenesten. 

Du kan lese mer om dine rettigheter i Vikens personvernerklæring: 

https://viken.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/  

Office 365 og Teams 

Dersom du laster opp ditt bilde i Office365 eller i Teams vil bildet også bli synlig i andre Office 365-tjenester som f.eks. Outlook, Word og Excel. Bildet blir da synlig for alle Vikens ansatte og elever. 

Fjerning av bildet gjøres på samme sted som det blir lastet opp. Det fjernes da for alle Office 365-tjenester.  

Visma InSchool 

Dersom du laster opp ditt bilde i Visma InSchool blir bildet synlig for dine lærere, skoleledelsen og skolens ansatte som arbeider med elevinformasjon i Visma InSchool. Det er ønskelig at du laster opp bildet ditt da et bilde er til hjelp for lærerne i deres daglige arbeid for deg og din opplæring. 

Du kan når som helst fjerne bildet igjen. 

Generelt om bildebruk i Vikens tjenester 

På sikt skal Viken innføre et system hvor du selv kan samtykke/trekke ditt samtykke til bildebruk i de ulike tjenestene. 

   

Du kan lese mer om samtykke her: 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-behandlingsgrunnlag/?id=176 

  

Du kan lese om informasjonsplikten her: 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/gi-informasjon/informasjon-og-apenhet/?id=10959 

Til toppen