Rykter i sosiale medier

Etter grundige undersøkelser har politiet konkludert med at det ikke er fremsatt trusler mot Sørumsand videregående skole. Denne uken har det blitt spredt rykter på sosiale medier om skoleskyting på skolen. Aleen ned til skolen - Klikk for stort bilde  

Det var på det sosiale mediet snapchat ryktet om mulig skoleskyting på Sørumsand vgs ble sendt rundt denne uken. Ryktene tilsa at det var fredag 18.september skytingen skulle foregå.

Vi har tatt denne saken på største alvor, og skolens ledelse har de siste dagene hatt et tett og godt samarbeid med politiet. Viken fylkeskommune og Sørumsand vgs har også gode rutiner for beredskapsarbeid når slike rykter oppstår. 

Slike trusler oppleves selvsagt skremmende, både for meg som rektor, og for alle medarbeidere, elever og foresatte. Vi har stor forståelse for at det har vært spørsmål om ryktene og om hva skolen gjør når slikt oppstår. For å trygge elever og medarbeidere har politiet hatt en patruljebil i området deler av skoledagen i dag. Vi har også hatt høy voksentetthet i fellesarealer, både ute og inne.

Jeg er stolt av hvordan medarbeidere og elever har stått sammen i denne krevende situasjonen, og gjennomført skoledagen så normalt som mulig i dag. På Sørumsand skal vi ha trygge og gode rammer for elevene, og vi har fantastiske elever og medarbeidere som jobber for dette. 

Fremover vil en naturlig del av opplæringen bli hvordan sosiale medier påvirker oss, der ryktespredning og nettvett vil være sentralt. Jeg håper at dette også vil være et tema elevene våre og foresatte snakker om hjemme. Det er viktig at elever og foresatte melder fra til skolen når de leser eller hører silke rykter som vi har opplevd denne uken, og i minst mulig grad sprer ryktene videre. 

Selv om de aller fleste elever har vært på skolen i dag, er det noen elever som har vært hjemme. Personlig veileder (PV) til elever som har vært hjemme i dag, vil ta kontakt med disse. Det vil ikke bli registrert fravær som teller på fraværsgrensen eller blir registret på kompetansebevis/vitnemål, fredag 18.09.2020.

 

Hilsen

Per Grahn, rektor

Til toppen