Midlertidig forskriften om fravær videreføres

Forskriften er videreført ut skoleåret 2020-2021 og innebærer at praksis som ble etablert da den første gang ble vedtatt, fortsetter.

  Lærer som foreleser for elever - Klikk for stort bildeUndervisning ST LNB Sørumsand vgs

  Dette betyr:

  • at fravær av helsegrunner fra og med 24. august og ut skoleåret ikke skal føres på vitnemål og kompetansebevis for inneværende skoleår.  
  • at de ordinære dokumentasjonskravene for fravær av helsegrunner ikke skal gjelde i samme periode.
  • at selv om de ordinære dokumentasjonskravene ikke skal gjelde, må elevene legge frem bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge frem egenmelding.
  • at unntaksregelen fra fraværsføring for de elevene som går på Vg4 påbygging, og som trenger å avlegge fag- eller svenneprøve som er utsatt på grunn av covid-19, videreføres. Disse elevene skal ikke få fravær ført på vitnemål eller kompetansebevis ved gjennomføring av fag- eller svenneprøve.

  Departementet understreker  at skolene må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen, får et forsvarlig opplæringstilbud hjemme. Dette kan gjelde elever som selv er i risikogruppe eller har nær familie som er det, elever med langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon og elever med langvarig eller gjentatt fravær på grunn av symptomer og sykdomsfølelse. Skolene må planlegge for denne situasjonen og sikre at elevene raskt får et opplæringstilbud. I denne smittesituasjonen anbefaler Viken fylkeskommune primært opplæring på digitale flater. Departementet viser til den informasjonen som er lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettsider. Elever som deltar i opplæring hjemmefra, regnes ikke for å ha fravær. Det skal derfor uansett ikke føres fravær ved slik hjemmeundervisning eller hjemmeoppgaver.

  Til toppen