Fortsatt rødt nivå for Sørumsand vgs.

Viken fylkeskommune har vært i dialog med Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet angående nivå for smittevern og omfanget av digital opplæring. Det vil være smittevernoverlegen i kommunen den enkelte skole ligger, som avgjør nivået av smitteverntiltak. Smittevernoverlegen i Lillestrøm kommune har besluttet at det er fortsatt skal være rødt nivå på Sørumsand vgs.

Lærer som foreleser for elever - Klikk for stort bildeUndervisning ST LNB Sørumsand vgs  

Dette gjelder for perioden 9. - 13. november:

Elever i følgende klasser har opplæring på skolen: 0FMA, TITA, RMTA, ELTA, TITC, RMTC og STTC.

Elever i følgende klasser har digital opplæring og skal logge på Teams i tråd med timeplanen: 1STA, 1STB, 2STA, 2STB, 2STC, 3STA, 3STB, 3STC, 3PBA, 1MKA, 2MKA, 3MKA, 1ELA, 1ELB, 2ELA, 2ELB, 1TIA, 1TIB, 2PIA, 2TLA, 1RMA. 1RMB, 2KOA og 2MFA.

Dersom PV og faglærere, i samråd med avdelingsleder, skal organisere deler av opplæringen på annen måte enn dette, informerer den enkelte PV sin klasse om dette.

Elever fra studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram som har individuell avtale om oppmøte på studieverksted møter som avtalt på 3.D.10/11/12.

Les mer om nivåinndeling av smitteverntiltak

Til toppen