Digital opplæring fra mandag 9. november

Alle elever på SF (studieforberedende) og YF (yrkesfag) har digital opplæring fra og med mandag 9. november og frem til og med fredag 13. november. Perioden med digital opplæring vil antakelig forlenges. Timeplanen gjelder, og faglærer vil starte all undervisning i Teams i tråd med timeplanen. Fravær føres som vanlig. 

Lærer som foreleser for elever - Klikk for stort bildeUndervisning ST LNB Sørumsand vgs  

Fredag 6. november er opplæringen på skolen, som vanlig. 

Følgende klasser skal inntil videre ha all sin opplæring på skolen: 0FMA, TITA, RMTA, ELTA, TITC, RMTC og STTC.

Det er følgende klasser som har digital opplæring fra og med mandag 9. november: 1STA, 1STB, 2STA, 2STB, 2STC, 3STA, 3STB, 3STC, 1MKA, 2MKA, 3MKA, 3PBA, 1ELA, 1ELB, 2ELA, 2ELB, 1TIA, 1TIB, 2PIA, 2TLA, 1RMA, 1RMB, 2KLOA og 2MFA. 

Opplæring i fag på SF og YF hvor bruk av utstyr på skolen er vesentlig for en god opplæring, vil etterhvert foregå på skolen. Dette informeres det nærmere om. 

Alle utviklingssamtaler (PV, elev og foresatt) vil foregå på Teams, og den enkelte PV organiserer dette. 

Elever som ikke kan ha opplæring hjemme (mangler nettilgang, har faglige utfordringer, har lite arbeidsro hjemme eller liknende), tar kontakt med sin PV. Det vil organiseres et tilbud på skolen for disse. 

Elever og foresatte kontakter sin PV for spørsmål, eventuelt skolens sentralbord på 63 86 76 00 

Til toppen