Aktuelt

Opplæring 23. - 27. november

Oversikt over hvilke dager de ulike klassene har opplæring på skolen, og hvilke dager klassene har digital opplæring hjemmefra, er klar.  

Ny avdelingsleder og assisterende rektor

Øyvind Sæteren tilrer stillingen som avdelingsleder for yrkesfag og assisterende rektor, mandag 16.november. 

Propelljakten

Elever fra Sørumsand videregående skole ble vinnere av Ungt Entreprenørskaps nasjonale konkurranse.          

Opplæring 16.-20.november

Informasjon om opplæring og smitteforebyggende tiltak på skolen ved rødt nivå i uke 47. Klassene rullerer på tilstedeværelse på skolen Opplæring Uke 47 (PDF, 65 kB)  gjelder for klassenes tilstedeværelse. Klasser som ikke har tilstedeværelse på skolen har digital undervisning hjemme. Timeplanen gjelder, og det føres fravær som vanlig om ikke annen beskjed er gitt.      

Fortsatt rødt nivå for Sørumsand vgs.

Viken fylkeskommune har vært i dialog med Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet angående nivå for smittevern og omfanget av digital opplæring. Det vil være smittevernoverlegen i kommunen den enkelte skole ligger, som avgjør nivået av smitteverntiltak. Smittevernoverlegen i Lillestrøm kommune har besluttet at det er fortsatt skal være rødt nivå på Sørumsand vgs.  

Opplæring tirsdag 10. november

Viken fylkeskommune har vært i dialog med FHI og Udir angående nivå for smittevern og omfanget av digital opplæring. Det vil derfor bli geografiske ulikheter for smittevern i Viken. Sørumsand vgs avventer beskjed fra kommuneoverlegen i Lillestrøm kommune om nivå for smittevern. Tirsdag 10.november er opplæringen uansett digital for elever på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Elever i følgende klasser møter på skolen tirsdag 10.november, som planlagt: 0FMA, TITA, RMTA, ELTA, TITC, RMTC og STTC. Elever fra studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram som har individuell avtale om oppmøte på studierverksted tirsdag 10.november, møter på studieverksted på 3.D.10/11/12.  

Digital opplæring fra mandag 9. november

Alle elever på SF (studieforberedende) og YF (yrkesfag) har digital opplæring fra og med mandag 9. november og frem til og med fredag 13. november. Perioden med digital opplæring vil antakelig forlenges. Timeplanen gjelder, og faglærer vil starte all undervisning i Teams i tråd med timeplanen. Fravær føres som vanlig.   

Midlertidig forskriften om fravær videreføres

Forskriften er videreført ut skoleåret 2020-2021 og innebærer at praksis som ble etablert da den første gang ble vedtatt, fortsetter.

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Koronasmitte på Sørumsand vgs.

En elev tilknyttet Sørumsand videregående skole har testet positivt på korona. Personen er nå i isolasjon, og smitteoppsporing er gjennomført. Den smittede var på skolen mandag og tirsdag og var smitteførende disse dagene. De elevene og lærerne som har hatt nær kontakt med den smittede blir direkte kontaktet av kommunens smittesporingsteam, og er satt i karantene.  

Til toppen