Møte med foresatte til elever på Tilrettelagt opplæring og Vg3

Møte med foresatte til elever i klasse ELTA, RMTA, RMTC, STTC, TITA, TITC, 3MKA, 3PBA, 3STA, 3STB, 3STC

Dato
17. september 2020
Tid
18:30 - 21:30
Sted
Sørumsand vgs

PROGRAM

 

Rektor informerer

Sørumsand videregående skole, - skolens verdier, visjon og mål

 

Personlige veiledere vil bl.a. orientere om:

  • Arbeid med et trygt og godt læringsmiljø, relasjonsbygging, ordensreglementet, fraværsgrensen og oppfølging av elevene  
  • Informasjon om hvordan skolen jobber for å ivareta smittevern på gult nivå 
  • I løpet av høsten vil foresatte til elever under 18 år bli invitert til utviklingssamtale 
  • Info om Teams som læringsplattform, VIS/Visma InSchool (timeplan etc.) og skolens hjemmeside

 

Pga. covid-19 og smittefare inviteres kun en foresatt pr elev (eleven skal ikke møte).

 

Velkommen!

Per Grahn, rektor

Til toppen