Møte med foresatte i Vg2

Møte med foresatte i klasse 2ELA, 2ELB, 2KOA, 2MKA, 2PIA, 2STA, 2STB, 2STC, 2TLA

Dato
16. september 2020
Tid
18:30 - 20:30
Sted
Sørumsand vgs

PROGRAM

 

Rektor informerer

Sørumsand videregående skole, - skolens verdier, visjon og mål

 

Personlige veiledere vil bl.a. orientere om:

  • Arbeid med et trygt og godt læringsmiljø, relasjonsbygging, ordensreglementet, fraværsgrensen og oppfølging av elevene  
  • Informasjon om hvordan skolen jobber for å ivareta smittevern på gult nivå 
  • I løpet av høsten vil foresatte til elever under 18 år bli invitert til utviklingssamtale 
  • Info om Teams som læringsplattform, VIS/Visma InSchool (timeplan etc.) og skolens hjemmeside

 

Pga. covid-19 og smittefare inviteres kun en foresatt pr elev (eleven skal ikke møte).

 

Velkommen!

Per Grahn, rektor

Til toppen